Z okazji jubileuszu 30 – lecia NSZZ Policjantów w imieniu Zarządów i pracowników Konsorcjum Mentor PWS – Konstanta serdeczne gratulacje odebrał Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała.