Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych z funduszu socjalnego na pomoc osobom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest złożenie do właściwej organizacji związkowej  wniosku, z wykazaniem, że sytuacja związana z koronawirusem miała bezpośredni wpływ na poważne obniżenie kondycji ekonomicznej Wnioskodawcy lub jego najbliższej Rodziny. Zapomogi finansowe będą przyznawane tylko dla członków w/w organizacji związkowych.