31 października br. Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłosił wyrok w sprawie czterech policjantów tamtejszej Komendy Powiatowej Policji zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych w 2016 r. Dwoje z nich zostało uniewinnionych.

Czterech funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej w Myślenicach w lipcu 2016 roku usłyszało zarzuty, przekroczenia uprawnień, przyjęcia korzyści majątkowej, a także poświadczenia nieprawdy. Zarzuty te dotyczyły różnych, zwykle niepowiązanych ze sobą spraw. Śledztwo wszczęto także wobec osób cywilnych, które pracowały w myślenickiej komendzie. Wszystkie zarzuty swój wspólny mianownik miały w śledztwie prowadzonym przez Biuro Spraw Wewnętrznych. Jego dalszą emanacją było zatrzymanie sześciu policjantów, do którego doszło 30 października br.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego przez BSW Sąd Rejonowy w Myślenicach wydał wyrok uniewinniający dla dwóch policjantów. Według śledczych jeden z nich miał przyjąć korzyść majątkową, drugi zaś podejrzany był o fałszowanie dokumentacji służbowej. Funkcjonariusze ci przez ostatnie dwa lata byli zawieszeni. Obecnie mają zostać przywróceni do służby. Wobec kolejnego policjanta, który rzekomo miał poświadczyć nieprawdę, sprawa została umorzona. Czwarty zatrzymany został oczyszczony z zarzutów korupcyjnych, ale zasądzono wobec niego grzywnę za przekroczenie uprawnień.

Część z zatrzymanych przez BSW policjantów skorzystała z pomocy związkowej, jaką jest Fundusz Ochrony Prawnej. Przypominamy, że w sprawach karnych FOP pokrywa koszty czynności adwokackich, bądź w razie potrzeby sam przydziela adwokata. Pamiętajcie, że koszt składki FOP, to jedynie 1 zł miesięcznie.