Osoby zainteresowane przeniesieniem numeru telefonu proszone są o zastosowanie się do poniższej instrukcji:

– Przenosimy swój numer telefonu do oferty „Na kartę” w T-Mobile. Otrzymamy wtedy pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru. Kolejno należy przesłać na adres mailowy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego:  nszzpmalopolska@gmail.com oświadczenie o zrzeczeniu się swojego numeru. Jeżeli ktoś przenosi więcej niż jeden numer, to do każdego numeru należy nadesłać oddzielne oświadczenie.


– Po złożeniu dokumentów oczekujemy na informację, że nowe karty SIM z przeniesionym numerem są gotowe. Z uwagi na koronawirusa nie będzie możliwości osobistego odebrania umów. Bardzo prosimy o wyrozumiałość w tej sprawie i naszą troskę, aby nikogo niepotrzebnie nie narażać w tym czasie. Osoba, która będzie chciała jak najszybciej otrzymać kartę SIM z przeniesionym numerem, co jest zrozumiałe, gdyż sytuacja związana z wymianą karty SIM i brakiem w tym czasie możliwości wykonywania połączeń z tego numeru,  musi kontaktować się z Biurem Zarządu w celu ustalenia sposobu przekazania jej karty w jak najszybszym czasie.


–  Przenoszenie numeru może trwać od kilku do kilkunastu dni roboczych.

– Przewodniczący ZT NSZZP w swoich jednostkach tworzą listy zbiorcze osób zainteresowanych czy to nowymi kartami SIM, czy też przeniesieniem numeru, które następnie przesyłają na adres nszzpmalopolska@gmail.com.


Zgodnie z podpisaną przez Zarząd Wojewódzki umową na okres 24 miesięcy od 01.04.2020 roku wszyscy użytkownicy otrzymują korzystne warunki połączeń sms-ów i mms-ów w kraju w ramach 10-złotowej opłaty za przystąpienie do Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej. Nadto wynegocjowano w ramach tej samej opłaty dodatkowo 20 GB internetu dla każdego użytkownika (do tej pory 12  GB). Osoby, które mają powiększone pakiety internetowe i je opłacają, również otrzymają powiększone o odpowiednią ilość pakietów paczki internetu (o 8 GB ).  Operator nadal utrzymał bezpłatny roaming międzynarodowy, w ramach którego można wykonywać połączenia, sms-y i mms-y zza granicy do Polski w tzw. I Strefie europejskiej.