9 marca br. w krakowskim Oddziale Prewencji Policji odbyło się spotkanie Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego Grzegorza Gubały z nowo przyjętymi funkcjonariuszami.

W spotkaniu uczestniczyli również : w-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Andrzej Mruczek oraz Paweł Tekliński-Cichy. Przewodniczący przedstawił strukturę związku i przybliżył młodym adeptom sztuki policyjnej obszary działania NSZZ Policjantów. Przedstawił korzyści płynące z przynależności do związku zawodowego.

Spośród zgromadzonych na prelekcji 45 młodych policjantów, 38 zdecydowało się wstąpić w szeregi małopolskich związkowców. Przewodniczący zaapelował do nowych członków NSZZ Policjantów o aktywne uczestnictwo w działaniach związku. Grzegorz Gubała życzył wszystkim policjantom ukończenia kursu podstawowego z wynikiem wyróżniającym, a potem powrotu do macierzystych jednostek garnizonu małopolskiego. Na koniec spotkania każdy nowy członek NSZZ Policjantów woj. małopolskiego otrzymał kompendium wiedzy policyjnej zgromadzonej na pendrive.