W związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej /OC -kierowców/ z dniem 31.03.2020r.  przez firmę  GOTHAER obecnie WIENER  – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom policjantów i pracowników Policji rozpoczął starania w celu stworzenia konkurencyjności w zakresie tego typu ubezpieczenia.

Od dnia 02.03.2020r policjanci oraz pracownicy Policji woj. małopolskiego mają możliwość wyboru ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej – OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. Z ofertą ubezpieczenia PZU oraz ERGO HESTIA można zapoznać się na naszej stronie w zakładce: Oferty Ubezpieczeniowe

Osoby, które dotychczas posiadały ten typ ubezpieczenia w firmie GOTHAER/WIENER powinny do dnia 16.03.2020r złożyć nową deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w PZU lub ERGO HESTIA w sekretariacie NSZZ Policjantów  woj. małopolskiego Kraków ul. Mogilska 109.  Zapraszamy !!!