W związku z zagrożeniem pojawienia się zakażenia wirusem 2019-nCoV, zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla Policji oraz zadaniami jakie mogą stanąć przed funkcjonariuszami, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się z I zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem.

Generał Augustyniak przekazał, że formacja jest przygotowana na wypełnianie obowiązków w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Posiadamy maseczki, kombinezony ochronne i środki odkażające. W razie wystąpienia ogniska koronawirusa na terenie kraju odpowiednie środki zostaną centralnie dystrybuowane do tych jednostek i policjantów, którzy będą wykonywać zadania w strefach zagrożonych zakażeniem.

Policja w tym zakresie ściśle współdziała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi służbami, w tym sanitarnymi.

źródło: nszzp.pl