24 lutego 2020 roku w Komendzie Policji w Limanowej odbyło się uroczyste pożegnanie podinsp. Doroty Tokarz, której decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. Obowiązki  Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej powierzono nadkom. Tomaszowi Florkowi (dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu).

W spotkaniu udział wzięli m.in. Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, mł. bryg. Wojciech Frączek – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Mirosław Kazana – Prokurator Rejonowy w Limanowej, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, przedstawiciele lokalnych samorządów, szefowie służb i instytucji współdziałających z limanowską policją m.in. nadleśnictwa, Gorczańskiego Parku Narodowego, szpitala powiatowego w Limanowej, duchowieństwo,  kadra kierownicza KPP w Limanowej, policjanci oraz pracownicy cywilni.

Atmosfera spotkania wywołała wzruszenie na wielu twarzach. Wszyscy zgromadzeni goście składali Pani Komendant wyrazy uznania i podziękowania  za współpracę.

U progu nowego zawodowego wyzwania życzymy Pani Komendant wszelkiej pomyślności oraz realizacji planów i zamierzeń.