7. stycznia 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Minister Mariusz Kamiński przedstawi stan realizacji Porozumienia zawartego 8. listopada 2018′ ze związkami zawodowymi wchodzącymi w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

7 stycznia 2020 (wtorek)

16:00 –
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
sala nr 111, bud. U

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu realizacji Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi służb mundurowych.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
– przedstawia Przewodniczący Komisji.

 

źródło: nszzp.pl