W imieniu wszystkich koleżanek zrzeszonych w Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu składam Panu Przewodniczącemu podinsp. Grzegorzowi Gubale i całemu Prezydium ZW NSZZ Policjantów w Krakowie serdeczne podziękowania za ufundowanie nam z okazji Dnia Kobiet pięknego i smacznego tortu. Ten miły gest sprawił nie tylko przyjemność naszemu podniebieniu, ale został potraktowany jako wyraz docenienia naszej działalność związkowej.

Wiceprzewodnicząca OTEiRP NSZZ P w Nowym Sączu

Elżbieta Rzęsikowska