20 grudnia br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy OPP i SPKP oraz pracowników cywilnych. Organizatorem wydarzenia było dowództwo Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP i SPKP.

Przystrojona świątecznie świetlica II kompanii stała się miejscem spotkania funkcjonariuszy. Obowiązki oraz zaszczytną rolę gospodarza uroczystości pełnił Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak wraz z  zastępcą nadkom. Rafałem Kanią. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji kom. Paweł Jagiełka, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA woj. małopolskiego dr Paweł Pocheć, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała, ks. dr Paweł Mielecki-kapelan małopolskiej Policji, policjanci OPP i SPKP oraz pracownicy cywilni. Miłym akcentem była gościnna wizyta zaprzyjaźnionego policjanta Michała Zachradnika oraz jego żony Agnieszki. Michał pełnił służbę w OPP Kraków, obecnie służy w Komisariacie Policji w Krynicy-Zdroju.

Podczas spotkania jako pierwszy głos zabrał gospodarz  Dowódca OPP w Krakowie insp. Jarosław Nowak, który podziękował zgromadzonym za tak liczne przybycie oraz złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Część oficjalną zakończyło poświęcenie opłatka przez ks. dr Pawła Mieleckiego po którym wszyscy zebrani przystąpili do składania sobie życzeń. Tradycja łamania się opłatkiem, a także zwyczajowe wigilijne potrawy przyciągnęły do zebranych aurę szczęścia i poczucie rodzinnej atmosfery. Wesoła, rodzinna atmosfera, słowa pełne serdeczności, a nawet łzy wzruszenia. Pozytywnym emocjom nie było końca.

Przed rozpoczęciem uroczystości odznaczono trzech najbardziej aktywnych związkowców ZT NSZZP OPP i SPKP. Brązowym Krzyżem Zasługi nadawanym za działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego odznaczeni zostali – st. sierż. Jakub Kuczma, st. post. Paweł Kobiałka oraz st. post. Jan Fijoł. Krzyżami odznaczył  Przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego Grzegorza Gubała, któremu asystował Przewodniczący ZT NSZZP OPP i SPKP  Artur Kochan. Wyróżnionym policjantom pogratulował  Dowódca OPP w Krakowie insp. Jarosław Nowak. Podziękował za zaangażowanie w służbie i życzył wytrwałości w dalszej działalności związkowej.