Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors zapewnia drugą opinię medyczną, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z organizacją i pokryciem kosztów zakwaterowania i podróży, świadczeniem pieniężnym za pobyt w szpitalu oraz refundację leków.

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Best Doctors pozwoli Ci zaadresować pytania i wątpliwości które pojawiają się w momencie, w którym zaczyna się poważna choroba:

 • czy diagnoza jest prawidłowa?
 • czy plan leczenia jest optymalny?
 • gdzie mogę otrzymać najlepsze leczenie?
 • skąd na to wszystko wziąć pieniądze?

Ubezpieczenie zapewni Ci opiekę medyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie, w razie poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych.

W ramach ubezpieczenia wesprzemy Cię w 3 obszarach:

 1. Druga Opinia Medyczna– w przypadku zdiagnozowania ww. stanu chorobowego, zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia. Opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej diagnozy, będzie zawierać również propozycję dalszego leczenia oraz odpowiedzi Twoje pytania. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.
 2. Opieka medyczna za granicąpolega na znalezieniu najlepszego dla Twojego przypadku specjalisty i renomowanej placówki medycznej za granicą oraz na zorganizowaniu całego procesu leczenia, w tym:
 • podróży, transportu medycznego i zakwaterowania (również dla osoby towarzyszącej i dawcy organu) za granicę,
 • pobytu w szpitalu, przeprowadzenia operacji i pełnej opieki po niej,
 • podróży powrotnej do domu.

Dodatkowo otrzymasz:

 • 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni dla jednego poważnego stanu chorobowego) oraz
 • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do RP (do 50 000 euro).
 1. Opieka ambulatoryjna w Polsce– po leczeniu za granicą AXA nadal będzie wspierać Cię na drodze do zdrowia. Będąc już w kraju, możesz korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł, możesz m.in. wykonywać badania labolatoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu; do jego dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Limity świadczeń dla opieki medycznej za granicą są określone w euro: limit dla każdego roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej to 1 milion euro, natomiast dla całego okresu ubezpieczenia to 2 miliony euro.

Jak działa ubezpieczenie?

Zapraszamy po szczegóły na stanowisko ubezpieczeniowe:

Związkowy Punkt Informacyjny

Kredytowo-Ubezpieczeniowy

 1. Mogilska 109 Kraków

E-mail: biuro@instytutfinansow.com.pl