28 listopada br. w Auli Zespołu Szkół przy ul. Rzeźniczej w Krakowie policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie sierż. sztab. Gabriel Czosnyka odebrał legitymację oraz odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznakę, którą nadaje minister właściwy do spraw zdrowia, sierżant Czosnyka odebrał z rąk Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pani Jolanty Zatorskiej. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przez prawie dwadzieścia lat przygody z krwiodawstwem podzielił się z potrzebującymi niemal 30 litrami życiodajnego płynu.

Sierżant Czosnyka jest nie tylko honorowym dawcą krwi ale także wieloletnim członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  woj. Małopolskiego. Policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie od lat propaguje ideę krwiodawstwa i przekonuje innych policjantów do dzielenia się życiodajnym płynem. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach są ludzie, którym leży na sercu dobro innych, a ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest dla nich priorytetem w codziennej służbie oraz poza nią.