27 listopada br. Zarząd Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZP w Nowym Sączu zorganizował coroczne przedświąteczne spotkanie dla seniorów i jubilatów, długoletnich członków związku. Swoją obecnością zebranie uświetnił Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego w Krakowie podinsp. Grzegorz Gubała. Uroczyste spotkanie było okazją do uhonorowania zasłużonych związkowców, wręczenia Im pamiątkowych statuetek i upominków oraz złożenia świątecznych życzeń. Zebranie dedykowane emerytom i rencistom stanowiło okazję do podziękowania seniorom za Ich całoroczne zaangażowanie w sprawy związkowe oraz docenienie czynionych przez nich wysiłków.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Zarządu Organizacji  Terenowej Jan Kowalik, który powitał zebranych gości. Przewodniczący złożył licznie przybyłym emerytom i rencistom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Następnie Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego uhonorował zasłużonego działacza związkowego – kol. Władysława Waszczaka – Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZP. Odznaczenie przyznane zostało przez Zarząd Główny NSZZP w Warszawie na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Krakowie. Władysław Waszczak to wieloletni związkowiec kiedyś działacz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, wybitny znawca statutu związku zawsze zaangażowany i służący pomocą.

Istotnym punktem zebrania było przemówienie Przewodniczącego ZW NSZZP woj. małopolskiego, w którym podziękował  nowosądeckim działaczom za zaproszenie na spotkanie oraz wręczył 60 i 65 -letnim jubilatom pamiątkowe statuetki, a 70-letnim związkowcom dodatkowo świąteczne paczki. Następnie przekazał zebranym istotne informacje dotyczące spraw organizacyjnych i działalności związkowej. Zagwarantował Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów, że w dalszym ciągu będzie ich wspierał i zawsze mogą liczyć na Jego pomoc. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia, zadawali liczne pytania oraz aktywnie włączali się w dyskusję.

Na zakończenie Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego złożył emerytom i rencistom świąteczno-noworoczne życzenia. Grzegorz Gubała życzył seniorom, aby nie ustawali w swoim zaangażowaniu w działalność związkową, którą  jak podkreślił, bardzo szanuje i wysoko ocenia w skali województwa.

Spotkanie zamknął Przewodniczący ZOT Jan Kowalik, który podziękował podinsp. Gubale oraz wszystkim gościom za przybycie na uroczyste zebranie.