W ostatnich dniach rząd poinformował o zmianie kolejności szczepień, która została ustalona w Narodowym Programie Szczepień. Kwestię tę precyzuje opublikowana w piątek wieczorem (22.01.2021) w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nowymi zasadami w etapie pierwszym będą mogły być szczepione również niektóre osoby poniżej 60 lat, ale z chorobami przewlekłymi. Nie ma zmian w kolejności szczepienia służb mundurowych, które pozostają w grupie 1c. Do grona służb mundurowych dołączono straże gminne i miejskie.

Nowelizacja doprecyzowuje, że ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Poszerzono również grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień – do grupy tej dopisano pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Zgodnie z nowymi przepisami w ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione “osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów”.

Rozporządzenie w załączniku

źródło:   https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf           2021.01.23