25 września 2019 r. od godz. 9.30 do 13:30 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019”, zorganizowany dla 860 uczniów klas mundurowych z całej Małopolski oraz ich nauczycieli. Swoją obecnością spotkanie uświetnili pani Elżbieta Duda, Poseł na Sejm RP oraz pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu przywitał nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Generał przypomniał, że jest to już drugie spotkanie pod hasłem „Poznaj nas! Spotkanie z mundurem”.  Szef małopolskiej Policji na wstępie skierował słowa uznania za wzorową służbę do odznaczanych dzisiaj policjantów i pracowników Policji.  Generał pogratulował także wyboru zawodu nowo przyjętym funkcjonariuszom, którzy podczas uroczystości złożyli ślubowanie i tym samym wstąpili w szeregi Policji. W swym przemówieniu podkreślił, że służba społeczeństwu jest ciekawa i inspirująca. Wymaga jednak dużego hartu ducha oraz dobrego przygotowania. Następnie z dumą stwierdził, iż do garnizonu małopolskiego Policji przyjmowani są najlepsi i życzył nowo przyjętym funkcjonariuszom , by służba stała się dla nich pasją. Następnie Generał zwrócił się do uczniów klas mundurowych z Małopolski, którzy licznie przybyli na „Spotkanie z mundurem”. Komendant zachęcał młodych ludzi do poznawania małopolskiej Policji  i skorzystania z szeregu atrakcji przygotowanych na dzisiejsze spotkanie.  Dodał, że być może dzisiejszy Dzień Otwarty, pomoże niektórym w podjęciu decyzji o wstąpieniu do służby w Policji.

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez 52 nowo przyjętych policjantów – wśród nich znalazło się 7 kobiet. To już czwarte przyjęcie do służby w tym roku w naszym garnizonie – łącznie przyjęto 320 osób. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie  nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, natomiast Wojewoda Małopolski, Piotr Ćwik wręczył legitymacje służbowe młodym adeptom sztuki policyjnej.

W trakcie apelu 20 zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiej Policji zostało uhonorowanych odznaczeniami. Wojewoda Małopolski w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  wręczył 2 policjantom Krzyże Zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej.   Następnie 9 funkcjonariuszy otrzymało Medale za Długoletnią Służbę (1 złoty, 5 srebrnych i 3 brązowe), a odznakę  „Zasłużonego Policjanta”, wręczono 9 policjantów. Na dzisiejszej uroczystości uhonorowano również  policjantów z ruchu drogowego, którzy  zdobyli w ubiegłym tygodniu w Legionowie miano najlepszych w kraju na konkursie Policjant Ruchu Drogowego 2019. Generał wręczył funkcjonariuszom listy gratulacyjne, a Wojewoda pamiątkowe medale. W dalszej części podinsp. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego za długoletnią współpracę w zakresie bezpieczeństwa, odznaczył Marka Dworaka „Krzyżem Niepodległości z gwiazdą kl. I”, który został nadany przez asp. szt. Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego ZG NSZZP.

Następnie głos zabrał Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, który serdecznie podziękował odznaczonym policjantom za ich trud i zaangażowanie w codzienną  służbę. Stwierdził także, że tak sumiennie wykonywana służba powinna być  przykładem i drogowskazem dla ich młodszych  kolegów, którzy dzisiaj składali ślubowanie. Jednocześnie życzył nowo przyjętym, aby każdy kolejny dzień ich służby potwierdzał, że to był dobry wybór. Wojewoda w swoim przemówieniu podziękował również Komendantowi Wojewódzkiemu „za formułę otwartych drzwi”, kiedy to osoby z zewnątrz m.in. młodzież klasy mundurowej może przyjść zobaczyć jak wygląda praca Policji i porozmawiać jak policjanci realizują swoje zadania na co dzień.

Podczas Dnia Otwartego Oddział Prewencji Policji zamienił się w pełną atrakcji przestrzeń, w której młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli znaleźć najbardziej interesujące ich stoiska tematyczne. W specjalnie utworzonym na tę okoliczność „miasteczku policyjnym” na uczniów oraz pozostałych uczestników spotkania czekały pokazy oraz ciekawe prelekcje. Główne atrakcje to m.in. ekspozycja floty policyjnego sprzętu transportowego oraz sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia policyjnego. Mieściły się tam również stoiska przygotowane przez wybrane wydziały i sekcje z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przy stanowisku Wydziału Ruchu Drogowego młodzież miała okazję zobaczyć m.in. symulację wypadku drogowego oraz zaobserwować jak wygląda jego prawidłowe zabezpieczenie, a także jak należy poprawnie udzielać pierwszej pomocy.  Dodatkowo małopolscy policjanci ruchu drogowego, którzy zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznym ogólnopolskim konkursie „Policjant Ruchu Drogowego”, przeprowadzili mistrzowski pokaz jazdy motocyklowej. W licznie odwiedzanym stanowisku Sekcji Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – młodzież mogła uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji do służby.

Nie zabrakło również wykładów na temat uzależnień oraz cyberzagrożeń, które były skierowane zarówno do uczniów, jak i ich nauczycieli. Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019”stanowił niepowtarzalną okazję do przybliżenia młodzieży, nauczycielom oraz zaproszonym gościom specyfiki oraz różnorodności służby w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. W najbliższym czasie planowane jest kolejne przyjęcie nowych policjantów do służby. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla każdego, kto chce w życiu pomagać innym. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, uprawnienia emerytalne po 25 latach służby – to tylko niektóre plusy służby w Policji.  Informacje na temat procedury rekrutacji można znaleźć pod numerem telefonu 12 61 54 068, na stronie internetowej małopolskiej Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji; jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109- w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

Źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl