26 lipca 2019 roku w sali reprezentacyjnej Zamku w Oświęcimiu odbyły się powiatowe uroczystości Święta Policji. Tegoroczne obchody upamiętniały również 100. Rocznicę  utworzenia Policji Państwowej, powołanej w dniu 24 lipca 1919 przez Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoją obecnością oświęcimskie Święto Policji zaszczycili była Premier RP, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkomisarz Grzegorz Gubała.

Na uroczystość przybył również Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela oraz przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych powiatu oświęcimskiego, przedstawiciele sądu, prokuratury, wojska, duchowieństwa, oświaty, urzędów i instytucji współpracujących z oświęcimską komendą, komendanci innych służb mundurowych i jednostek Policji. Na uroczystej akademii nie zabrakło także poprzednich komendantów oświęcimskiej jednostki Policji, pracowników cywilnych oraz emerytów policyjnych.

Wyjątkowymi gośćmi tegorocznych obchodów Święta Policji w Oświęcimiu byli członkowie rodzin przedwojennych policjantów związanych z ziemią oświęcimską: prof. zw. dr hab. Lucjan Suchanek syn Franciszka Suchanka Komendanta przedwojennego Posterunku Policji Państwowej w Oświęcimiu, drKarol Ptaszkowski syn poległego przedwojennego policjanta Policji Państwowej, Michała Ptaszkowskiego oraz mgr inż. Jadwiga Pachołek – Kardanowiczwnuczka przedwojennego policjanta Policji  Państwowej Michała Pachołka.

Zebranych policjantów, policjantki, pracowników Policji oraz przybyłych gości powitał insp. Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. Komendant w swoim przemówieniu nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej podkreślając dumę z noszenia policyjnego munduru, pielęgnowania chlubnej tradycji i etosu służby policjanta. Przypomniał o realizacji zainicjowanych przez MSWiA ważnych dla społeczeństwa programach, realizowanych przez Policję tj. „Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”. Następnie podziękował wszystkim policjantom, policjantkom oraz pracownikom Policji za bardzo dobrą służbę i pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oświęcimskiego. Pogratulował wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym , życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.  Zwracając się do przedstawicieli samorządów i instytucji dziękował za bardzo duże wsparcie i współpracę.  Szczególne podziękowania skierował do Burmistrza Zatora oraz Wójta Gminy Przeciszów za wspólną realizację  ogromnego przedsięwzięcia, którym jest budowa Komisariatu Policji, a którego oddanie do użytku jest zaplanowane na luty 2020 roku.

Następnie głos zabrali Pani Beata Szydło Posłanka do Parlamentu Europejskiego, która  złożyła policjantom serdeczne podziękowania za służbę na rzecz społeczeństwa i wyraziła nadzieję, że wzrost uposażenia oraz program modernizacji Policji przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa służby policjantów. Pani premier życzyła funkcjonariuszom bezpiecznych powrotów ze służby, a także satysfakcji z ogromnego zaufania, którym darzą obywatele polską Policję.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. W swoim przemówieniu przypomniał, że w roku 2018 obchodziliśmy 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, natomiast rok 2019  jest również szczególny z uwagi na 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Podkreślił, że dzisiejsza Policja to nowoczesna i dobrze zorganizowana formacja, która zrzesza profesjonalistów, dobrze realizujących swoje zadania. Wojewoda podziękował policjantom i pracownikom Policji  za codzienną służbę oraz wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Małopolski.

Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, która podziękowała oświęcimskim policjantom za wieloletnią współpracę na rzecz mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Jak podkreśliła z oświęcimską komendą współpracowała  już jako Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oświęcimskiego. Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała również za działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom powiatu oświęcimskiego, jak i turystom.

Następnie głos zabrał Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, który w imieniu Zarządu Powiatu, Prezydenta Miasta Oświęcim oraz burmistrzów i wojtów złożył policjantom i pracownikom Policji podziękowania oraz wyrazy szacunku za pełną poświęcenia służbę na rzecz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w powiecie oświęcimskim.

Jako ostatni głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, który podkreślił, że jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej wpisuje się w 100. lecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.  Omówił zmiany w Polskiej Policji, która staje się  coraz bardziej nowoczesna i skuteczna w zwalczaniu różnego rodzaju przestępczości. Generał podkreślił wyjątkowy charakter powiatu oświęcimskiego oraz znajdującego się na terenie Oświęcimia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau, który co roku odwiedza wielu turystów, a gdzie Policja zapewnia bezpieczeństwo w trakcie uroczystości oraz wizyt delegacji państwowych i zagranicznych.

Podczas tej wyjątkowej,  jubileuszowej uroczystości zostały wręczone medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Akt mianowania na stopień młodszego inspektora  Policji otrzymała podinsp. Urszula Martyniuk – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Na stopień podinspektora Policji mianowany został nadkomisarz Dariusz Kulig Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kętach.

Na stopień komisarza mianowany został jeden policjant Wydziału Kryminalnego. Na stopień aspiranta sztabowego mianowanych zostało dwóch policjantów, na stopień starszego aspiranta pięciu policjantów, na stopień aspiranta ośmiu policjantów, na stopień młodszego aspiranta sześciu policjantów, na stopień sierżanta sztabowego ośmiu policjantów, na stopień starszego sierżanta i sierżanta po pięciu policjantów, na stopień starszego posterunkowego sześciu policjantów.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu wręczył wyróżnienia pracownikom Policji za wzorową pracę, operatywność i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych im obowiązków. Ich zaangażowanie  oraz kreatywność w realizację codziennych zadań na wysokim poziomie. W ten sposób wyróżniona została Pani  Dorota Pyrek – Papciak Specjalista Zespołu Finansów i Zaopatrzenia, Pani    Marzena Romaniuk Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Pani  Magdalena Spytkowska   Inspektor Wydziału Kryminalnego.

Ponadto za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i pełen profesjonalizm w działaniu, dyspozycyjność oraz poczucie odpowiedzialności wyróżnieni zostali przez Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu: podinspektor Artur Patyk  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego, aspirant sztabowy Piotr Krzemień Dyżurny Komisariatu Policji w Brzeszczach, aspirant sztabowy Ferdynand Sajdak – Starszy Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zatorze oraz sierżant sztabowy Mateusz Pająk – Referent Wydziału Ruchu Drogowego.

Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej to szczególna okazja do podziękowania i wyróżnienia przedstawicieli centralnych, wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, które z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu otrzymali: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Beata Szydło oraz   Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wręczył pamiątkowe medale osadzone w bryle soli Panu Wojewodzie oraz Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę okolicznościowe medale kierownictwo oświęcimskiej wręczyło przedstawicielom samorządów naszego powiatu: Staroście Powiatu Oświęcimskiego Panu Marcinowi Niedzieli, Prezydentowi Miasta Oświęcim Panu Januszowi Chwierutowi , które w zastępstwie Prezydenta odebrał Wiceprezydent  Miasta Oświęcim Pan Andrzej Bojarski,  Burmistrzowi Brzeszcz Panu Radosławowi Szot, Burmistrzowi Chełmka Panu     Andrzejowi   Saternusowi, Burmistrzowi Gminy Kęty Panu  Krzysztofowi  Klęczar,  Burmistrzowi Zatora Panu Mariuszowi Makuch, Wójtowi Gminy Osiek Panu Markowi   Jasińskiemu, Wójtowi Gminy Oświęcim Panu    Mirosławowi   Smolarkowi, Wójtowi Gminy Polanka Wielka Panu  Grzegorzowi Gałganowi oraz Wójtowi Gminy Przeciszów Panu  Tomaszowi Kosowskiemu.

Z rąk Wojewody Małopolskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu pamiątkowe medale otrzymali również krewni przedwojennych policjantów:

Prof. zw. dr hab. Lucjan Suchanek syn Franciszka Suchanka Komendanta przedwojennego Posterunku Policji Państwowej w Oświęcimiu. Pan dr Karol Ptaszkowskisyn przedwojennego policjanta Policji Państwowej, Michała Ptaszkowskiego oraz Pani mgr inż. Jadwiga Pachołek – Kardanowicz wnuczka przedwojennego policjanta Policji  Państwowej Michała Pachołka.

Następnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinspektor Grzegorz Gubała, wręczył   dyżurnym oświęcimskiej komendy: nadkomisarzowi Adamowi Kraszkiewiczowi oraz  aspirantowi sztabowemu Mirosławowi Jasińskiemu odznaczenia przyznane przez Związki Zawodowe Policji.  Obaj funkcjonariusze otrzymali Brązowe Krzyże za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego.

Następnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Oświęcimiu wręczyli okolicznościowe medale z brązu upamiętniające 100. lecie powołania Policji Państwowej inspektorowi Robertowi Chowańcowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Oświęcimiu, aspirant sztabowej Dorocie Harmacie – Stuglik policjantce Wydziału Kryminalnego,  aspirantowi sztabowemu Piotrowi Krzemień dyżurnemu Komisariatu Policji w Brzeszczach,  aspirantowi sztabowemu Tadeuszowi Machniakowi policjantowi pionu kryminalnego Komisariatu Policji w Zatorze oraz sierżantowi sztabowemu Łukaszowi Nizio policjantowi Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego.

W tym wyjątkowym dniu w oświęcimskim Zamku zaprezentowano wystawę ukazującą historię Policji oraz współczesne zadania Policji. W gablotach znajdujących się przy sali reprezentacyjnej kolekcjoner modeli samochodów Piotr Tokarz przygotował flotę wozów policyjnych.

Z kolei przed wejściem do Zamku, a także na płycie Rynku w Oświęcimiu oświęcimscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunku Policji Państwowej w Oświęcimiu, przygotowali specjalne stoiska, na których można było zapoznać się z historią Policji oraz etosem pracy policjanta, a także obejrzeć mundury przedwojennych stróżów prawa. Duże zainteresowanie mieszkańców i turystów wzbudził specjalnie przygotowany „przedwojenny”  policyjny patrol, który przemierzał oświęcimską Starówkę.

źródło:KPP Oświęcim