Szanowne Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze!

Nasza policyjna rzeczywistość praktycznie codziennie dostarcza nam wielu informacji związanych z naszą służbą, po których bądź to otwieramy szeroko oczy ze zdumienia bądź ogarnia nas pusty śmiech, a czasami otwiera się nóż w kieszeni. A są to między innymi: decyzje przełożonych, wypowiedzi dziennikarzy, stwierdzenia polityków, ale też działania wielu innych osób czy podmiotów.

I to właśnie dla tych najbardziej „kreatywnych” i szczególnie zasłużonych dedykujemy nasze wyróżnienie:

NIEBIESKIEGO BURAKA.

Nasze wyróżnienie ma szczególne znaczenie, dlatego „nagroda” będzie przyznawana przez społeczność internetową policyjnych portali tylko wyjątkowym „przypadkom”.

Zgłoszenia muszą być wiarygodne i zawierać rzetelnie udokumentowane uzasadnienie.

Więc nominujcie w kategoriach:

  • przełożony
  • podwładny
  • polityk
  • media
  • kolega z patrolu.

Z biegiem czasu na pewno lista kategorii się wydłuży.

Czas start. Zaczynamy

PS.
Nominacje będzie można zgłaszać na fb Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.