30 lipca br., przed gmachem Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji połączony z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Rafał Leśniak, Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Pani Monika Kolasa, Starosta Powiatu miechowskiego Pan Jacek Kobyłka, Zastępca Komendanta Regionu Straży Ochrony Kolei w Krakowie  mgr Franciszek Florek,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie młodszy brygadier Michał Majda, p.o. Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tarnowie starszy chorąży sztabowy Tomasz Pasek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Miechów Pan Andrzej Banaśkiewicz, Wójt Gminy Słaboszów Pani Marta Vozsnak, Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa, Wójt Gminy Książ Wielki Pan Marek Szopa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów Pan Jan Kaczmarski, były Komendant Powiatowy Policji w Miechowie  insp. Bogusław Słupczyński, Przewodniczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego  podinspektor Grzegorz Gubała wraz z wice przewodniczącym  aspirantem sztabowym Konradem Nowaczek, lekarz medycyny Andrzej Krajewski oraz Dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II Pani Maria Paschek.

Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, przemarszu policjantów mianowanych na wyższe stopnie i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, o gotowości rozpoczęcia uroczystego apelu, wyżej wymienionych gości, policjantki i policjantów oraz pracowników cywilnych powitał Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot. W przemówieniu swym nawiązał do historii Policji, istocie, ważności  i trudzie służby policjantów, pracowników cywilnych.

Podczas uroczystości złożono gratulacje lekarzowi medycyny Andrzejowi Krajewskiemu, który w dniu 19 lipca br. podczas krakowskich obchodów Święta Policji, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

W dalszej części nastąpił wyjątkowy moment uroczystości, wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie w Policji. W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie mianowano 20 policjantów, w tym na stopień:

podinspektora Policji  – nadkomisarza Dariusza Musiała,

 aspiranta sztabowego Policji – starszy aspirant Grzegorz Kita, starszy aspirant Witold Wolka,

starszego aspiranta Policji – aspirant Sławomir Hajduła, aspirant Grzegorz Janus, aspirant Jerzy Machejek,

 aspiranta Policji – młodszy aspirant Przemysław Konieczny, młodszy aspirant Tomasz Wierzbowski, młodszy aspirant Katarzyna Szrejder,

 młodszego aspiranta Policji – sierżant sztabowy Michał Antolski, sierżant sztabowy Jerzy Bugaj, sierżant sztabowy Andrzej Janus, sierżant sztabowy Marcin Nocoń, sierżant sztabowy Ewelina Piech

 sierżanta sztabowego Policji – starszy sierżant Marcin Habera, starszy sierżant Kinga Idzik, starszy sierżant Łukasz Łata, starszy sierżant Paweł Kościej,

starszego sierżanta Policji – sierżant Ireneusz Saracen

 sierżanta Policji – starszy posterunkowy Grzegorz Micuła.

Po mianowaniu policjantów nadszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń. Odznaczenia za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego otrzymali: Złoty Krzyż – Starosta miechowski Pan Jacek Kobyłka, Srebrny Krzyż – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie – mł. bryg. Michał Majda, Brązowy Krzyż – asp. szt. Grzegorz Idzik. Medale z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej otrzymali Komendanci Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, mł. insp. Andrzej Kot i mł. insp. Mariusz Gurda. Odznaczenia i medale wręczyli Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała wraz z wice przewodniczącym asp. szt. Konradem Nowaczek.

Następnie Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, Pani Monika Kolasa odczytała list Wojewody Małopolskiego, Pana Piotra Ćwika, w którym podkreśla, że polskie służby mundurowe to wizytówka dobrze chronionego państwa. Następnie głos zabrali Starosta miechowski oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.   Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku.

Na ręce Komendantów Powiatowych Policji w Miechowie, zostały przekazane listy gratulacyjne wraz z życzeniami dla policjantów i pracowników cywilnych oraz statuetka i  album „Leśny Wehikuł Czasu”, zawierający zdjęcia z okresu II Rzeczpospolitej polskiej. Goście mieli możliwość dokonać wpisu w Kronice Komendy, przy wystawie zawierającej zdjęcia i dokumenty miechowskiej Policji z czasu od 1937 roku.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu uroczystości Starostwu Powiatowemu w Miechowie oraz Dyrektorowi i pracownikom Muzeum Ziemi Miechowskiej.