26 czerwca 2019′ w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego z Panią Minister Elżbietą Witek. W spotkaniu uczestniczył również pełnomocnik ministra Pan Edward Zaremba. Podczas spotkania Pani Minister przedstawiła swoje spojrzenie na Policję i formacje mundurowe. Podniosła np. sprawę etosu służby oraz tego co różni służbę od pracy.

Pani Minister zwróciła również uwagę na traumatyczne zdarzenia na jakie narażeni są funkcjonariusze. Rafał Jankowski podkreślił, że od dnia podpisania porozumienia z ministrem Brudzińskim, obie strony prowadzą rzeczowy, choć trudny dialog i życzyłby sobie i Pani Minister by tak pozostało.

Przewodniczący wyraził zaniepokojenie terminami realizacji postulatów porozumienia z dnia 8 listopada 2018′. Minister Witek oświadczyła, że nie ma takiego zagrożenia oraz przekazała, że wszystkie zapisy i uzgodnienia wynikające z porozumienia będą na bieżąco realizowane.

Rafał Jankowski poinformował również, o negatywnej opinii całej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu wprowadzenia pluralizmu związkowego, a tak naprawdę próby osłabienia związków związków w służbach mundurowych przez przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudę oraz o podjęciu działań w tym zakresie przez Federację.

Na koniec przewodniczący Rafał Jankowski wyraził nadzieję, że to właśnie Pani Minister będzie patronem dalszej współpracy pomiędzy MSWiA a NSZZ Policjantów.

Źródło: Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów