Dzisiaj na zaproszenie Joachima Brudzińskiego doszło do spotkania Ministra z Przewodniczącymi związków zawodowych reprezentowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Spotkanie odbyło się w gmachu MSWiA.

Tematem spotkania była oferta porozumienia, jaką minister przedstawił w odpowiedzi na postulaty protestujących służb.

Szczegóły oferty zostały niezwłocznie przekazane do konsultacji z członkami NSZZ Policjantów w terenie. Pismo w załączniku.

Przewodniczący NSZZ Policjantów na najbliższy poniedziałek (24 września 2018′) zwołał posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia zostanie wypracowane stanowisko NSZZ Policjantów w sprawie przedstawionych przez Ministra Brudzińskiego propozycji porozumienia.

Biuro ZG NSZZ Policjantów

ZAŁĄCZNIKI

 

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/propozycje-ministra-przeslane-do-konsultacji-z-zarzadami-wojewodzkimi-i-terenowymi-nszz-policjantow/