Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczącej pluralizmu związkowego służb mundurowych. Inicjatorem pomysłu jest przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. Obawiamy się, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który jest wykorzystywany dla realizacji zapędów politycznych Piotra Dudy, spowoduje upolitycznienie Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

Piotr Duda tak bardzo zaangażował się w politykę, że nie może być mowy, aby jego stanowisko było obiektywne w stosunku do służb, których głównym zadaniem jest obrona obywateli. Sytuacja, w której „Solidarność” otrzyma możliwość nacisku na funkcjonariuszy, może poskutkować wykorzystaniem tych formacji w rozgrywkach politycznych prowadzonych przez Piotra Dudę.

Funkcjonariusze nie posiadają pełni praw politycznych, z których każdy obywatel może korzystać bez ograniczeń. Zabrania im tego Ustawa o Policji. Funkcjonariusz stojący na straży prawa nie może wikłać się w rozgrywki polityczne, ponieważ mogłoby to skutkować stronniczością podczas wykonywania czynności służbowych.

Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji mówi:  „Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą
społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Oznacza to, że policjant ma obowiązek chronić każdą osobę, której prawa są łamane bez względu na jej poglądy polityczne.

Pluralizm związkowy, w wyniku którego NSZZ „Solidarność” otrzyma możliwość zrzeszania policjantów, doprowadzi do upolitycznienia formacji. Kontakty polityczne „Solidarności” posłużą do zepchnięcia NSZZ Policjantów na dalszy plan. W rezultacie zagrozi nam sytuacja, w której, aby cokolwiek osiągnąć, policjant będzie musiał być członkiem „właściwego” związku. NSZZP został utworzony przez policjantów dla policjantów, nie dla kaprysu politycznego wyrobnika. Warto nadmienić, że sytuacja, w której Policja będzie kojarzona z partią polityczną, poskutkuje utratą zaufania obywateli, którzy danej partii politycznej nie popierają.

Podsumowując, wciągnięcie Policji, Straży Granicznej i Służba Więziennej w tryby politycznej machiny  zaszkodzi  funkcjonariuszom i społeczeństwu. Będzie to skutkowało nieporozumieniami wewnętrznymi oraz społecznymi. Grozi nam sytuacja, jaka towarzyszyła ostatniemu strajkowi nauczycieli. W rezultacie strajk został zakończony, a pluralizm związkowy doprowadził do nieporozumień wśród nauczycieli. Cele, jakie sobie postawili zrzeszeni w różnych związkach nauczyciele, doprowadziły do konfliktów między centralami związkowymi.