Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym.
Niech podejmowane działa i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.         

                                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                              Zarządu Wojewódzkiego NSZZP

                                                                                                                                                            woj.małopolskiego

                                                                                                                                                     nadkom.Grzegorz Gubała