Dotychczas pełniący obowiązki, podinsp. Arkadiusz Śniadek  oficjalnie objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Obecni podczas uroczystości

W poniedziałek (6.05) w budynku wadowickiej komendy odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach przez podinsp. Arkadiusza Śniadka.  W uroczystości oprócz kadry kierowniczej KPP w Wadowicach oraz podległych jednostek udział wzięli zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotr Morajko, zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Ryszard Sołkiewicz, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Krakowie nadkom. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach asp. szt. Dawid Herbut, p.o. Szefa Prokuratury Rejonowej w Wadowicach Zbigniew Piątek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. mgr Paweł Kwarciak oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Renata Niziołek wraz z zastępcą mjr. Zbigniewem Zadorą.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotrowi Morajko przez dowódcę uroczystości podkom. Artura Studnickiego. Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach podinsp. Arkadiusz Śniadek, rozkazem nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty objął stanowisko szefa wadowickiej policji.

Podinspektor Arkadiusz Śniadek

Podinsp. Arkadiusz Śniadek w swoim przemówieniu podziękował za to wyróżnienie i zaufanie, jakie otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Skierował również słowa podziękowania do władz samorządowych oraz zaproszonych gości.

Przypomnijmy, że podinspektor Arkadiusz Śniadek jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Służbę w policji rozpoczął w dniu 1 grudnia 1990 roku. Początkowo był związany z pionem prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, najpierw jako policjant Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, a następnie dzielnicowy. W 1998 roku rozpoczął służbę w Zespole Dochodzeniowo – Śledczym Wydziału Ruchu Drogowego. W 2006 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, a w rok później został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

1 stycznia 2016 roku w drodze awansu służbowego został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, którym kierował przez przeszło dwa lata. W dniu 12 marca 2018 roku, również w drodze awansu służbowego, powrócił do oświęcimskiej komendy jako pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, a następnie 11 czerwca 2018 roku został powołany na to stanowisko. Zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od  27 lutego tego roku pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Źródło: https://wadowiceonline.pl/wydarzenia/13851-nowy-komendant-powiatowej-policji-oficjalnie-objal-stanowisko