16 kwietnia br. na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych przedstawicieli wszystkich Służb Mundurowych garnizonu Kraków oraz Służb Województwa Małopolskiego i Miasta Kraków.
Uczestniczył w nim również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który skierował do zebranych następujące słowa: „Życzę wszystkim spokojnych, ciepłych, rodzinnych i pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz tego, by nastrój tych Świąt utrwalił się w Państwa sercach na długi czas. Wesołego Alleluja!”

Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości gen. bryg. Szymon Koziatek, który wyraził radość z powodu kolejnego wspólnego spotkania świątecznego. Szczególne życzenia skierował „do naszych kolegów, żołnierzy i policjantów, którzy spędzają ten czas z dala od rodzinnego domu, na misjach poza granicami kraju”.
Do wszystkich zebranych z modlitwą i życzeniami wystąpił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Mastalski, który życzył by Święta Wielkanocne stały się źródłem odrodzenia i umocnienia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

W trakcie spotkania I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  insp. Robert Strzelecki  wręczył Podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zapomogi pieniężne. Dla najmłodszych Podopiecznych zostały przygotowane specjalne paczki świąteczne, ze środków przekazanych na ten cel przez Zarząd Fundacji.

Oficjalną część uroczystości zakończyło poświęcenie przez Ekscelencję Księdza Biskupa tradycyjnych potraw oraz składanie życzeń w akompaniamencie przygotowanym przez Orkiestrę Wojskową w Krakowie.

źródło KWP Kraków