„Służyć i pomagać”-prosta dewiza wszystkich formacji mundurowych. Funkcjonariuszem się jest, nie bywa. Czy to w trakcie służby, czy w czasie wolnym przedkładamy dobro innych nad własne, lecz nie zawsze trzeba ryzykować swe życie, by kogoś ratować. Są prostsze, a zarazem równie efektywne sposoby pomocy innym.

Takim właśnie działaniem jest oddawanie krwi oraz zgłoszenie się jako potencjalny dawca szpiku. 25 kwietnia br. w krakowskim Oddziale Prewencji Policji zorganizowano akcję krwiodawstwa służb mundurowych garnizonu miasta Kraka. Dzięki inicjatywie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji mł. insp. Jarosława Nowaka wszyscy chętni otrzymali możliwość ratowania potrzebujących.

Goście oraz uczestnicy 

Należy docenić obecność i aktywny udział przedstawicieli Krakowskiego Oddziału Prewencji Policji, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, 6 Brygady Powietrznodesantowej, Służby Celno Skarbowej, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej miasta Krakowa, Państwowej Straży Pożarnej oraz  ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP.  W tym szlachetnym wydarzeniu uczestniczyli bardzo licznie przedstawiciele NSZZP woj.małopolskiego na czele z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego nadkom. Grzegorzem Gubałą oraz wiceprzewodniczący asp. Paweł Tekliński-Cichy oraz asp. szt. Konrad Nowaczek. Swoją obecnością wsparli akcję licznie przybyli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego podkom.Michałem Sudą. Ogromna chęć niesienia pomocy przyczyniła się do zebrania 54 litrów krwi, 44 funkcjonariuszy zgłosiło też swoją chęć wsparcia jako potencjalni dawcy szpiku.

Podziękowania

W imieniu Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Jarosława Nowaka oraz ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP serdecznie dziękujemy za aktywny udział tak licznego grona przedstawicieli służb mundurowych woj.małopolskiego. Dzięki Waszemu poświęceniu najbardziej potrzebujący otrzymają bezcenny dar, jakim jest krew oraz szpik. W tak prosty sposób właśnie 25 kwietnia przyczyniliście się do uratowania wielu ludzkich istnień.

W tym miejscu należy przytoczyć słowa Dowódcy krakowskiego OPP mł. insp. Jarosława Nowaka. „powinniśmy sprawić, by akcja krwiodawstwa stała się tradycją dla garnizonu małopolskiego. Dołóżmy starań, by inicjatywa ta nie stała się jednorazową akcją”. To piękne podsumowanie dzisiejszego dnia daje wszystkim nadzieję, że regularne oddawanie krwi przez przedstawicieli służb mundurowych będzie wciąż kontynuowane, by nadal wspierać potrzebujących.