Głęboko wstrząśnięci przekazujemy tragiczną informację, że 23 kwietnia br. odszedł od nas, pozostawiając w nieutulonym żalu – Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych.


Od dziesięcioleci działacz związkowy i społeczny, zaangażowany w ochronę praw pracowniczych. Wybitny kolejarz, szanowany negocjator, członek gremiów doradczych przy najwyższych organach państwa. A przede wszystkim wspaniały człowiek, do którego zawsze można było zwrócić się o pomoc.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek, o godzinie 13.00 w Parafii Świętej Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Po Mszy nastąpi odprowadzenie do grobu w Alei Zasłużonych.

Nasze myśli są teraz z najbliższymi Stanisława. Na Ich ręce składamy wyrazy najszczerszego współczucia.


Stanisław Stolorz był absolwentem Technikum Kolejowego w Sosnowcu. W PKP pracował od początku lat 80. XX wieku. W trakcie swojej kariery zawodowej był między innymi dyżurnym ruchu i dyspozytorem, a także kierownikiem Rejonowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Katowicach. 

W 2003 został wiceprzewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP do spraw organizacyjnych, a w 2008 został wybrany po raz pierwszy przewodniczącym ZZP PKP na kadencję 2008–2012. W tym samym roku podczas IV Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Forum Związków Zawodowych w Falenicy został wybrany jednym z sześciu wiceprzewodniczących FZZ. W kwietniu 2012 podczas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP został wybrany przewodniczącym ZZP PKP na kolejną kadencję 2012–2016. W 2014 został ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego FZZ, a w październiku 2015 z ramienia FZZ został członkiem powołanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę – Rady Dialogu Społecznego.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia menadżerskie. Był członkiem Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A.