Już 25 kwietnia br. wszyscy, którym nie jest obojętne dobro innych dostaną okazję, by okazać swoją pomoc. Po raz pierwszy w Polsce służby mundurowe łączą się we wspólnym celu, ratowania ludzkiego życia.


Z inicjatywy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Jarosława Nowaka, właśnie w kwietniu wszyscy chętni otrzymają szansę, by podzielić się bezcennymi darami, jakimi są krew oraz szpik.

W  wersach ślubowania każdej jednostki mundurowej są słowa poświęcone ratowaniu ludzkiego życia. Oddając krew oraz zgłaszając swoją kandydaturę jako potencjalny dawca szpiku, możemy w najprostszy sposób dopełnić słów ślubowania.

Krakowski Oddział Prewencji Policji, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, SPAP Kraków, PSP, 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie, KAS, SOK, ŻW, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Służba Więzienna, Straż Miejska miasta Krakowa, oraz  ZT NSZZ Policjantów OPP i SPAP serdecznie zachęcają przedstawicieli służb mundurowych z całej małopolski do aktywnego udziału w organizowanej zbiórce.