W dniach 28 i 29.03 odbył się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów.

Wśród zaproszonych znalazł się Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów całej Polski. Głosem małopolskich związkowców podczas obrad był Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

Tematyka obrad

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego NSZZP za okres połowy kadencji.

Poruszył też temat osiągnięć ZW NSZZP woj. małopolskiego. W trakcie trwającej już blisko 2 lata kadencji nadkom. Grzegorza Gubały na stanowisku Przewodniczącego liczba małopolskich związkowców wzrosła o ponad 2 tysiące. Przez ten okres, dzięki dużej aktywności oraz skutecznym działaniom nadkom. Grzegorza Gubały, znaczenie małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego znacznie wzrosło, a jego „credo” nie przechodzi bez echa.