W dniu 20 grudnia br. w miejscowości Juszczyn, znajdującej się na terenie powiatu suskiego, odbyła się uroczysta wigilia związkowców przybyłych na ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Na zaproszenie nadkom. Grzegorza Gubały w uroczystości udział wziął m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Przewodniczący ZG NSZZP Rafał Jankowski oraz Przewodniczący ZW NSZZP woj. śląskiego Michał Szczęśniak.

Zebranych na uroczystej wigilii przywitał Przewodniczący nadkom. Grzegorz Gubała, podziękował on wszystkim za przybycie i poprosił o zabranie głosu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę. Komendant przypomniał, jak ważna dla rozwoju polskiej policji jest działalność naszego Związku, a następnie zwrócił uwagę na pozytywne skutki dialogu pomiędzy stroną służbową a związkową. Wyraził także nadzieję, że już nigdy policjanci nie będą musieli brać spraw we własne ręce. Głos zabrał także Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski. Podziękował on za zaproszenie i stwierdził, że choć dzielą nas województwa, wszyscy jesteśmy jedną związkową rodziną. To przekonanie pozwoliło mu poczuć się na ziemi małopolskiej jak u siebie. Przewodniczący jeszcze raz podziękował za honorowe zachowanie małopolskich policjantów, którzy zrzekli się premii na cele charytatywne i zwrócił uwagę, na imponujący rozwój małopolskiego związku pod przewodnictwem Grzegorza Gubały. Za zaproszenie na uroczystą wigilię podziękował także Przewodniczący ZW NSZZP woj. śląskiego Michał Szczęśniak, a także Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej mł. insp. Dariusz Drobny, który przybył wraz ze swoim zastępcą podinsp. Marcinem Wiśniowskim. Wszyscy złożyli zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia. 

Po modlitwie, którą poprowadził Kapelan Policji woj. małopolskiego ksiądz Paweł Mielecki przy udziale Kapelana Policji powiatu suskiego ks. dziekan Tadeusz Różałowski, nadszedł czas na składanie życzeń oraz na łamanie się opłatkiem. Pod koniec części oficjalnej odbyła się ceremonia wręczenia zasłużonym związkowcom i współpracownikom Krzyża Niepodległości z Gwiazdą kl. I i II za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZP Policjantów. Docenieni zostali także twórcy przekazu medialnego małopolskiego związku, czyli osoby odpowiedzialne za tworzenie filmów, strony internetowej oraz treści, którą właśnie czytacie. Serdecznie dziękujemy.