W dniach 20-21 grudnia br. w hotelu „Klaudia” w miejscowości Juszczyn, znajdującej się na terenie powiatu suskiego, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Na zaproszenie członków Prezydium w spotkaniu udział wzięli reprezentanci ponad 3300 policyjnych związkowców z całej Małopolski.

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego korzystając z okazji Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała streścił przebieg i rezultat minionej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Przewodniczący przypomniał także o deklaracji policjantów, którzy wzięli udział w zabezpieczeniu obchodów 11 Listopada w Warszawie. Funkcjonariusze ci mieli przekazać premię, jaką otrzymali za udział w zabezpieczeniu Święta Niepodległości, na cele charytatywne. Zebrani podziękowali tym, którzy dotrzymali tej honorowej obietnicy, a w szczególności policjantom Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

  • W trakcie dalszego przebiegu posiedzenia przegłosowano m.in. decyzję o powołaniu kandydatów na członków Forum Związków Zawodowych.
  • Przegłosowano wniosek formalny o utworzenie 3-osobowego Komitetu Honorowego w sprawie przeprowadzenia i wykonania sztandaru NSZZP woj. małopolskiego, w związku z przypadającym na rok przyszły 100-leciem powstania polskiej Policji. 
  • W związku ze znacznym wzrostem „szkodowości” mienia służbowego przegłosowano wniosek o powołanie, w celu uniknięcia nadużyć finansowych, osoby weryfikującej szkody majątkowe zgłaszane w małopolskich jednostkach policji. Działania tej osoby będą miały na celu utrzymanie wysokości indywidualnej składki ubezpieczenia na powierzony sprzęt służbowy na obecnym poziomie.
  • W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi produktów finansowych banku PKO BP, na posiedzenie zaproszono przedstawicielki banku. Odpowiedziały one na pytania związkowców i przedstawiły nowe oferty. 
  • Segment ubezpieczeń grupowych oraz indywidualnych policjantów i pracowników cywilnych małopolskiej policji wzbogacił się, obok oferty WARTY i PZU, o  ofertę ubezpieczeń AVIVA. Na tę okoliczność zaproszono przedstawicielkę firmy, by zaprezentowała nowe, konkurencyjne warunki ubezpieczeniowe. Warunki te wkrótce zostaną przedstawione na naszej stronie internetowej.
  • Omówiono działalność Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZP w Krakowie. Gratulacje od zebranych za dynamiczny rozwój ośrodka odebrał współodpowiedzialny za jego sukces Społeczny Dyrektor dr Jan Ryś.

Na koniec ostatniego w roku, aczkolwiek intensywnego posiedzenia zebrani otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez samorządowców z Suchej Beskidzkiej. Następnie wszyscy biorący udział w posiedzeniu zaproszeni zostali na uroczystą kolację wigilijną.