30 września br., odbyły się Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. W celebrowanej po raz siedemnasty Mszy Świętej udział wzięli policjanci z całego kraju. Na Jasnej Górze nie zabrakło także związkowców z Małopolski. Obecni byli m.in. Przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała oraz jego Zastępcy asp. szt. Andrzej Mruczek oraz asp szt. Konrad Nowaczek.

W corocznych Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego biorą udział policjanci, pracownicy policji, a także policyjni emeryci i renciści z całego kraju. W tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in. Komendant Główny gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz jego Zastępca nadinsp. Jan Lach. Obecny był także były Komendant Główny nadinsp. Tadeusz Budzik oraz komendanci wojewódzcy. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele działających przy Policji organizacji i stowarzyszeń. Nie zabrakło  Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafała Jankowskiego oraz  Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego woj. małopolskiego NSZZ Policjantów nadkom. Grzegorza Gubały, wraz z Wiceprzewodniczącym asp. szt. Andrzejem Mruczkiem i Wiceprzewodniczącym asp. szt. Konradem Nowaczkiem. W uroczystościach udział wziął Poczet Sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wystawiony przez Oddział Prewencji Policji w Krakowie.

Obchody zainaugurowane zostały  o  11.30 przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji. Po uroczystym meldunku Na Placu Biegańskiego  pięć sztandarów policyjnych związków zawodowych, w tym z zarządu głównego, a także z garnizonów: stołecznego, podlaskiego, lubelskiego i śląskiego, odznaczonych zostało przez mł. insp. w stanie spoczynku Juliana Sekułę medalem Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”. W trakcie przejścia na Błonia Jasnogórskie złożono kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego oraz przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, a także przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza. Tam odczytano Apel Pamięci z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka – Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji.

Z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Sali Papieskiej jasnogórskiego klasztoru wręczono 80 wyróżnień. Wśród wyróżnionych byli członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego. Asp. szt. Konrad Nowaczek został wyróżniony Medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”, natomiast nadkom. Grzegorz Gubała otrzymał Medal „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki”. Odznaczenia wręczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Nadkom. Grzegorz Gubała otrzymał także Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Kl. I. Odznaczenie wręczył Przewodniczący ZG NSZZP  asp. szt. Rafał Jankowski.