Publikujemy Komunikat Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 17.10.2018′

 

KOMUNIKAT
Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Warszawa, dnia 17 października 2018 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 r., Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu kolejnych elementów akcji protestacyjnej:
1 ) Podjęcie działań dotyczących wycofania z użytku służbowego prywatnych telefonów komórkowych
2) Zorganizowanie akcji „poleje się krew” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości w dniach 9-10 listopada

Komitet Protestacyjny zadecydował, iż przystępując do wycofania prywatnych telefonów komórkowych z użytku służbowego wystąpi o opinię prawną na temat bezpieczeństwa korespondencji służbowej oraz legalności wykorzystywania prywatnych telefonów zarówno w świetle przepisów wewnątrz policyjnych, jak i zewnętrznych.
Na podstawie opinii opracowany zostanie wzór raportu o wycofanie prywatnych środków łączności z instrukcji alarmowych, systemów powiadamiania oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji służbowej. Dalsze szczegóły, w tym konkretny termin, Komitet poda po opracowaniu i udostępnieniu wzoru raportu.

W związku z przygotowaniem ogólnokrajowej akcji HDK, ze względu na przewidywaną dużą liczbę zainteresowanych, akcję postanowiono rozłożyć na dwa dni, tj. na 9 i 10 listopada 2018 r. Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów, przy pomocy Zarządów Terenowych, w trybie pilnym oszacują konkretną liczbę chętnych na swoim terenie oraz nawiążą współpracę z wojewódzkimi, miejskimi i powiatowymi stacjami krwiodawstwa.

Komitet Protestacyjny przed kolejną rundą rokowań, która odbędzie się 23 października, przypomina, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów nie zaakceptuje rozwiązań fragmentarycznych, gdyż domagając się realizacji wszystkich postulatów walczymy z kryzysem kadrowym, ale myślimy też o bezpieczeństwie Polaków i godnych warunkach służby. Przypominamy, że sformułowanie sześciu postulatów poprzedziły petycje i spotkania w MSWiA, i że są one wynikiem kompromisu. To właśnie z tego powodu pośród tych postulatów zabrakło wielu innych ważnych kwestii. Nie oznacza to jednak, że z nich zrezygnowano. Zarząd Główny NSZZ Policjantów zajmie się też i tymi problemami, jednak dopiero po osiągnięciu porozumienia dotyczącego bieżących postulatów.

Komitet Protestacyjny przypomina, że utrzymujemy dotychczasowe działania protestacyjne. Powinny one być kontynuowane równolegle z nowymi formami protestu. Podjęcie kolejnych form protestu, w tym wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska, uzależnia od decyzji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, którego posiedzenie planowane jest po spotkaniu z MSWiA oraz oceny przedstawionego przez MSWiA projektu porozumienia przez środowisko policyjne.

Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów