12 września zakończył się turniej o miano najlepszego dyżurnego województwa małopolskiego. Pierwsze miejsce zajął nasz związkowy kolega, członek Komisji Rewizyjnej, asp. sztab. Waldemar Budzik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Wygranej pogratulował mu Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego asp. Paweł Tekliński-Cichy.

Finał konkursu przeprowadzony został w budynku Komendy Wojewódzkiej. Wzięło w nim udział 22 dyżurnych.  Wcześniej na szczeblu powiatowym przeprowadzone zostały eliminacje pierwszego stopnia, które wyłoniły po jednym najlepszym, z każdego powiatu, miasta i komisariatu specjalistycznego naszego województwa.

Pierwszą konkurencją był test wiedzy, który składał się z 60 pytań. Zadanie było o tyle trudne, że każda błędnie udzielona odpowiedź skutkowała odjęciem punktu. Istotny był także czas zakończenia egzaminu. Najlepszy w tym zadaniu okazał się podkom. Piotr Lenart z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. Drugim etapem konkursu była symulacja pełnienia służby na stanowisku kierowania. Obejmowała ona takie zagadnienia jak: przyjęcie zgłoszenia i zarejestrowanie w systemach policyjnych, kierowanie siłami i środkami oraz dokumentowanie czynności w bazach danych. Tu pierwsze miejsce zajął dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie asp. sztab. Waldemar Budzik. Ocenie podlegało przyjęcie informacji uzupełniających, inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia, zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym zdarzeniu, współdziałanie z dyżurnymi innych jednostek, znajomość obsługi narzędzi i urządzeń znajdujących się na stanowisku kierowania.

Zwycięzcą konkursu w kwalifikacji generalnej został asp. sztab. Waldemar Budzik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, na drugim miejscu znalazł się  asp. szt. Tomasz Duszyński z Komendy Powiatowej  Policji w Limanowej, a na trzecim dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie nadkom. Andrzej Kowalski. Nagrody najlepszym wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak oraz Naczelnik Sztabu Policji mł.insp. Jacek Górecki.

Serdecznie gratulujemy i życzmy zwycięstwa w ogólnopolskiej rywalizacji.

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/turniej-dyzurnych-wojewodztwa-malopolskiego-2018-roku

zdjęcia: st. sierż. Mateusz Drwal