W ubiegłą niedzielę, w Zakopanem odbyły się małopolskie obchody Święta Policji. W trakcie uroczystości Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta otrzymali Medal „Za zasługi dla NSZZ Policjantów województwa małopolskiego”. Odznaczenia przekazał Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

W niedzielnych uroczystościach udział wzięli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz z Zastępcami oraz kierownictwo komend miejskich i powiatowych jednostek Policji w Małopolsce. Na zaproszenie przybyli  przedstawiciele władz samorządowych a także służb, inspekcji, straży i instytucji współpracujących z Policją.  Obchody małopolskiego Święta Policji  zaszczycili także reprezentanci Policji węgierskiej, holenderskiej oraz czeskiej. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz Burmistrz Miasta Zakopanego Leszek Dorula.

Przebieg uroczystości

Uroczystości  rozpoczęły o godz. 11 od Mszy Świętej odprawionej w intencji  małopolskiej Policji, koncelebrowanej  pod przewodnictwem Biskupa Damiana Muskusa w Kościele Najświętszej Rodziny przy Krupówkach. Po mszy uczestnicy nabożeństwa przeszli ulicami Zakopanego na Plac Niepodległości, gdzie miał odbyć się uroczysty apel. W przejściu uczestniczyła kompania honorowa Policji, poczty sztandarowe poszczególnych jednostek małopolskiego garnizonu i NSZZ Policjantów oraz Orkiestra Policji z Katowic.

W trakcie obchodów celebrowanych na Placu Niepodległości wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne. Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała wreczył Wojewodzie Małopolskiemu i Komendantowi Wojewódzkiemu  Policji w Krakowie  Medal „Za zasługi dla NSZZ Policjantów województwa małopolskiego”. Następnie Wojewoda Małopolski, Piotr Ćwik odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego i  na ręce nadinsp. Krzysztofa Pobuty przekazał symboliczny medal przygotowany z okazji 100-lecia Policji. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak, odczytał list od Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, a Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin odczytał list Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora  Jarosława  Szymczyka. Do życzeń dołączyli także w kolejnych przemówieniach: Poseł na Sejm RP Anna Paluch,  Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz Burmistrz Miasta Zakopanego Leszek Dorula. Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki pod Pomnikiem Grunwaldzkim.

Za pomoc i udzielone wsparcie dziękujemy naszemu sponsorowi PZU!

 

 

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wojewodzkie-obchody-swieta-policji-2018-w-zakopanem

zdjęcia: Bartosz Izdebski, Mateusz Drwal