W poniedziałek na facebook’owym profilu Zarządu Głównego pojawił się wpis podsumowujący nasze postulaty. Choć informacje na ten temat powtarzały się wielokrotnie w poprzednich artykułach, warto przedstawić je ponownie, tym razem w uporządkowanej formie:

Przypominamy, nasze postulaty mające zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne naszej Ojczyzny oraz bezpieczeństwo i przyszłość nam oraz naszym najbliższym, to:
– Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;-
– Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
– Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
– Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
– Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
– Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Pamiętajcie, w jedności siła.
Trzymamy linię.

Na temat policyjnego protestu w lokalnych mediach wypowiada się także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kom. Grzegorz Gubała. Udzielił on już wywiadu dla telewizji TVN, a także dla TVP 3 Kraków

fot. Piotr Bożek