Jak pisze Zarząd Główny na oficjalnej stronie związkowej,  liczba pouczeń za pierwsze półroczne 2018 roku, w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych, kształtowała się na poziomie 10%. Po ogłoszeniu akcji protestacyjnej udział pouczeń wzrósł do 65%, by po kilkunastu dniach wynieść aż 85%. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż średnia, roczna liczba mandatów kształtuje się na poziomie ok. 3 mln. Biorąc pod uwagę statystyczną wartość każdego z nich (około 180 zł), roczne wpływy do budżetu państwa, z racji wystawianych mandatów, przekraczają 0,5 mld złotych.

Jak widać, akcja protestacyjna cieszy się bardzo dużym poparciem policjantów. Miażdżąca większość funkcjonariuszy utożsamia się ze związkowymi postulatami. Nie inaczej jest w naszym, pięknym województwie. Już w pierwszych dniach zabrakło związkowych flag i banerów (obecnie czekamy na dostawę). Do Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządów Terenowych woj. małopolskiego cały czas spływają również zdjęcia dokumentujące protest.

Za olbrzymie zaangażowanie i odwagę  serdecznie dziękujemy.