W dniu 15 czerwca br. odbyło się posiedzenie robocze Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. W trakcie obrad omówiono bieżącą działalność związku oraz podsumowano organizację i przebieg tegorocznego Festynu Służb Mundurowych.

W trakcie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów kom. Grzegorz Gubała podziękował wszystkim policjantom garnizonu małopolskiego za czynny udział w organizacji Festynu Służb Mundurowych w Krakowie. W szczególności podziękowania należą się policjantom Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji,   Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Miejskiej Policji, Przewodnikom Psów Służbowych Wydziału Sztabu Policji KMP, funkcjonariuszom Wydziału Prewencji oraz Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W tegorocznym festynie, odbywającym się po raz pierwszy na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa,  uczestniczyło około 1600 związkowców wraz z rodzinami. Ogólna liczba uczestników imprezy szacowana jest na około 4 500/5000 osób. Małopolski festyn został określony największą tego typu imprezą w Polsce.

Podczas wczorajszych obrad przyjęto i zatwierdzono bilans wydatków i dochodów za rok 2017. Omówiono także działalność Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie Wojewódzkich i Terenowych organizacji związkowych pod kątem wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Po raz kolejny przypomniano o możliwości podjęcia zatrudnienia przez policjantów i członków NSZZ P w Ośrodku Szkolenia przy Zarządzie Wojewódzkim znajdującym się na ul. Mogilskiej 109.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego poinformowało o opracowaniu statuetki okolicznościowej dla związkowców, którzy poprzez swoją działalność, w sposób szczególny przyczynili się bądź przyczynią do rozwoju Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego. Jednocześnie w trakcie posiedzenia powołano pięcioosobową kapitułę mającą decydować o przyznawaniu odznaczenia. Statuetka przedstawia Smoka Wawelskiego z rozpostartymi skrzydłami, mającego  logo związku na piersi, policyjną czapkę gabardynową na głowie oraz trzymającego policyjną tarczę do zatrzymywania pojazdów. Figurka smoka posadowiona jest na granitowym postumencie. Na obecną chwilę w posiadaniu Zarządu Wojewódzkiego znajdują się cztery statuetki.