W dniach 16-18 kwietnia w Kisielinie na Ukrainie (powiat wołyński) przebywali członkowie zespołu roboczego ds.opieki nad grobami poległych Policjantów II RP na Ukrainie. Zespół ten został powołany uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego.

W skład zespołu wchodzili: kol.Andrzej Socha, kol.Jacek Bryła, kol.Arkadiusz Kasprzak, kol.Arkadiusz Kobiela, kol.Artur Mendera, kol.Dariusz Tabas, kol.Maciej Dzierga oraz zaproszeni koledzy z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Parczewie – Piotr Mikitiuk i Sławomir Teleon – którzy opiekę nad grobami na Wołyniu sprawują już od kilkunastu lat.

„KISIELIN 2018”

Program „KISIELIN 2018” zakłada objęcie patronatem grobu przedwojennego policjanta, posterunkowego Joachima Ciepielowskiego, którego miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na tym właśnie polskim  cmentarzu.

Post. PP Joachim Ciepielowski urodził się w 1886 roku, zginął 13 grudnia 1923 roku w pościgu za bandytami. Osierocił troje dzieci. Pełnił służbę na posterunku w Oździutyczach pow. Horochów.  

Opiekun polskich grobów – Anatol Franciszek Sulik z Kowla

Miejsce pochówku post. Joachima Ciepielowskiego zlokalizował, jak setki innych, nieodżałowanej pamięci Anatol Franciszek Sulik z Kowla, który przez wiele lat ratował od zapomnienia polskie groby na Wołyniu. Niedawno minęła czwarta rocznica jego śmierci.

http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/anatol-sulik-z-kowla//

Zakres prac porządkowych

Prace porządkowe w Kisielinie ruszyły już w 2017 roku. W tym roku zespół roboczy ukierunkował się nie tylko na grób policjanta, ale na cały cmentarz. Obecnie skala zaniedbania jest ogromna, a groby naszych rodaków znajdują się w fatalnym stanie. Należy zauważyć, że pierwsze pochówki na cmentarzu w Kisielinie odbyły się w 1690 roku, a ostatni  w 30 lipca 1943 roku.
W trakcie tegorocznego wyjazdu, za pisemną zgodą miejscowych władz ukraińskich, podjęto się wycinki drzew i krzewów, wykaszania traw i wypalania podłoża przy użyciu środka chemicznego. Prace te wykonywane są z myślą o jesiennym przyjeździe całego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, wraz z zaproszonymi gośćmi. W trakcie wizyty zostanie odprawiona msza polowa.

 

źródło: rzecznik prasowy ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego Maciej Dziergas,
http://zwnszzp-katowice.pl/projekt-kisielin-2018-kontynuacja/
http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/nagrobki-policyjne-na-wolyniu/