Staraniem Zarządu Terenowego NSZZP przy KPP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mirosława Stracha, w dniu 02.01.2018 r. dla policjantów i pracowników cywilnych Komendy powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej został zorganizowany wyjazd na stok narciarski do miejscowości Laskowa. Bardzo dobre warunki atmosferyczne i dobrze przygotowany stok pozwoliły na miłe spędzenie wolnego czasu.