W dniach 19-20 października 2017 r. w Białym Dunajcu, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego.

Obrady otworzył Przewodniczący ZW NSZZP woj. Małopolskiego kol. Grzegorz Gubała, następnie Przewodniczący WKR kol. Ireneusz Toporowski stwierdził quorum. Przewodniczący przedstawił informację z posiedzenia ZG NSZZP, które to odbyło się dn. 3.10.2017 r. w Warszawie z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka (szczegóły spotkania z Komendantem Głównym na stronie Zarządu Głównego NSZZP).

Przewodniczący Grzegorz Gubała poinformował, iż z inicjatywy ZW NSZZP woj. małopolskiego zwrócono się do Ministra SWiA w sprawie niesprawiedliwego zdaniem Zarządu jaki również policjantów, obniżania wynagrodzenia za zwolnienia lekarskie traktując nas w sposób bardziej restrykcyjny niż pracowników cywilnych, którzy są objęci Kodeksem Pracy. W trakcie posiedzenia Przewodniczący ZW wręczył kol. Kindze Leszkiewicz brązową, a kol. Konradowi Nowaczkowi srebrną Odznakę Honorową NSZZP, nadane przez Zarząd Główny naszego związku.

Podczas spotkania, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych PZU i WARTA przedstawili swoje najnowsze oferty ubezpieczeniowe skierowane do funkcjonariuszy i emerytów policji, jak również poinformowali o wynikach współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Gośćmi specjalnymi obrad byli zaproszeni przez Prezydium Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem nadkom. Janusz Galwas. W sposób szczególny powitano kol. Krzysztofa Durka, który to na początku lat 80 ub. wieku był jednym z wiodących założycieli organizacji związkowej w Milicji Obywatelskiej w Krakowie, za co po wybuchu stanu wojennego 13.12.1981 r. był represjonowany, a następnie został zwolniony ze służby. Dopiero po roku 1990 został przywrócony do służby w Policji.

W trakcie obrad przyjęto m.in. uchwały dotyczące:

  • O udzieleniu pomocy finansowej 7 policjantom (członkom NZSZZP) w związku  z ich bardzo trudną sytuacją materialną losową lub zdrowotną.
  • O udzieleniu pomocy dla dzieci dwóch rodzin policyjnych po tragicznie zamarłych funkcjonariuszach – członkach NSZZP.
  • O dofinansowaniu Zarządów Terenowych NSZZP woj. małopolskiego w związku  z akcją „MIKOŁAJ 2017”.
  • O kierowaniu wniosków o pomoc finansową bezpośrednio do Komisji Socjalnej przy ZW NSZZP woj. małopolskiego, bez udziału i wsparcia poszczególnych Przewodniczących ZT NSZZP woj. małopolskiego.
  • O przedłużeniu na okres jednego roku umowy z kancelarią prawną, która udziela całodobowej pomocy interwencyjnej policjantom członkom NSZZP i FOPP w zakresie określonym regulaminem. Kancelaria ta prowadzi również obsługę prawną ZW NSZZP oraz wszystkich ZT NSZZP woj. małopolskiego.

Każdy z uczestników miał okazję do swobodnej, nieograniczonej czasowo wypowiedzi, składania wniosków formalnych. Dyskusja była bardzo owocna i doprowadziła do podjęcia wielu ważnych Uchwał i Decyzji, które w przyszłości będą miały wpływ na poprawę funkcjonowanie wojewódzkiej organizacji związkowej.