Oferujemy pomoc prawną dla członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Usługi w tym zakresie świadczy adwokat Tomasz Nowak, którego kancelaria adwokacka mieści się w Krakowie przy ulicy Misiołka 7, telefon kontaktowy: 606 791 596 oraz adres e-mail: tomasz.nowak@adwokatura.pl

Adwokat Tomasz Nowak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisany jest pod nr 2409 na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe, uzyskane dzięki pracy w kancelariach adwokackich i radcowskich. Od 2010 roku prowadzi własną Kancelarię adwokacką.
Jest Członkiem Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie, a nadto Członkiem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Zakres pomocy:

Jak pełnomocnik reprezentuje swoich Klientów w sprawach cywilnych, rodzinny, karny, gospodarczych oraz egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych (o rozwód, o podział majątku, o zapłatę, dział spadku), zaś w sprawach karnych występuje jako obrońca w sprawach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Pomaga również w trudnych i skomplikowanych negocjacjach dotyczących zawierania umów oraz rozstrzygania przedprocesowych sporów z różnych dziedzin prawa. Doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, dążąc w profesjonalny sposób do zakończenia konfliktu oraz zabezpieczenia interesów Klientów na przyszłość.
Na dynamicznie rozwijającą się Kancelarię adwokacką, składa się doświadczony i ambitny zespół prawników, specjalizujących się w prawie gospodarczym, cywilnym, rodzinnym, karnym oraz administracyjnym. Począwszy od 2010 roku Kancelaria świadczy na rzecz Klientów kompleksową pomoc prawną, obejmującą stałą pieczę nad bieżącymi problemami prawnymi, jak i pomoc w rozwiązywaniu incydentalnych zagadnień.

Udzielana pomoc prawna w zależności od sytuacji, w której znajduje się Klient obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie projektów pism,
 • uczestnictwo w negocjacjach i procesie ustalania treści i warunków ugód,
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym, karnym, dyscyplinarnym i arbitrażowym,
 • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych,
 • przygotowanie pozwów oraz wszelkich innych pism procesowych,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych,
 • prowadzenie wywiadu gospodarczego o sytuacji majątkowej dłużnika,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikami/wierzycielami,
 • przygotowanie i zawieranie porozumień w przedmiocie spłaty, uznań długu oraz zabezpieczeń zadłużenia,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, obejmująca poszukiwanie majątku dłużnika, współpracę z Komornikiem oraz urzędami publicznymi.

 

W celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanych usług,  kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu medycy, wypadków drogowych, podatków, geodezji, agencjami nieruchomości, tłumaczami, kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi.

Więcej szczegółów pod adresem: http://www.kancelariatn.pl