23 października br. nadinsp. dr. Krzysztof Pobuta został nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie. Zastąpił on w obowiązkach p.o. insp. Roberta Strzeleckiego, który z kolei zastępował nadinsp. dr Tomasza Miłowskiego.

Nadinsp.  dr Krzysztof Pobuta urodził się w 1972 r. w Radymnie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie /1998 rok/. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej, w 1995 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Pokonując kolejne szczeble kariery został naczelnikiem wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy. W latach 2001 – 2009 był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W marcu 2009 r. objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.

13 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.W lipcu 2016 r. odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta RP.

źródło: https://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/nadinspektor-dr-krzysztof-pobuta-komendantem-malopolskiej-policji