Ogłaszamy nabór na I Galę Boksu pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.  małopolskiego!

W związku z inicjatywą  NSZZ Policjantów woj. małopolskiego mamy zaszczyt zaprosić wszystkich funkcjonariuszy do czynnego udziału w I Gali Boksu policjantów.

• W  gali mogą  brać udział wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy Policji

• Walki bokserskie będą odbywały się w formie sparingów.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14.07.2017 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ireneuszem Toporowskim z KP VIII w Krakowie pod tel. 882 342 997 lub 61 53 062