W dniu 4 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Pawła Dzierżaka z garnizonem małopolskim.  Insp. Paweł Dzierżak pełnił funkcję  I  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Odpowiedzialny za nadzór pionu prewencji.

Pożegnanie z garnizonem podzielone zostało na dwie części. W pierwszej kolejności Inspektor udał się do siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, tam pożegnał się z policjantami, z którymi przez wiele lat pełnił służbę. Jego kariera zawodowa przez 21 lat związana była bezpośrednio z krakowskim OPP. Awansu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach pogratulowała mu kadra dowódcza Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i przedstawiciel związku zawodowego. Na koniec spotkania Dowódca OPP życzył Komendantowi powodzenia i przekazał pamiątkowe podziękowania. Za wieloletnią współpracę,  podziękował także inspektor Paweł Dzierżak.

Uroczyste pożegnanie odbyło się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w sali narad im. insp. Marka Woźniczki. Udział w niej wziął Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, jak również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak wraz ze swoim zastępcą st. bryg. mgr Markiem  Bębenkiem oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk Stanisław Laciuga.  W pożegnaniu Komendanta Dzierżaka uczestniczyła także  kadra kierownicza małopolskiego garnizonu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

W trakcie uroczystości głos zabrał m.in.  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta, który podziękował insp. Dzierżakowi za doskonałą współpracę przy realizacji zadań w garnizonie małopolskim. Podkreślił przy tym jego doświadczenie i profesjonalizm. Na zakończenie Komendant Dzierżak został uhonorowany medalem Wojewody Małopolskiego, wydanym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Na koniec Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak podziękował wszystkim obecnym za wspólną służbę oraz  za lata bardzo dobrej współpracy.

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/pozegnanie-i-zastepcy-komendanta-wojewodzkiego-policji-w-krakowie-insp-pawla-dzierzaka-5