Od 2 lipca br. Kraków stał się gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obrady komitetu potrwają do 12 lipca. W trakcie tego prestiżowego wydarzenia  nad bezpieczeństwem delegatów z całego świata czuwa małopolska policja.

Dla krakowskich policjantów, jak przed rokiem, kiedy trwały Światowe Dni Młodzieży, służba w okresie  wakacyjnym okazała się być niezwykle intensywna i wymagająca.
W przypadku tak ważnego wydarzenia kulturalno – naukowego jakim jest  41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, należało zaangażować odpowiednią liczbę funkcjonariuszy, których udziału nie sposób pominąć. W organizacji i zabezpieczeniu uczestniczą m.in. funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji,  funkcjonariusze ogniwa patrolowo – interwencyjnego oraz Wydziałów Operacyjnych i Kryminalnych.
Policjanci OPP pełniący służbę w zabezpieczeniu, oprócz standardowego wyposażenia, posiadają kevlarowe hełmy bojowe oraz pistolety maszynowe.
Na uznanie zasługuje fakt, iż funkcjonariusze ci, czuwając  nad bezpieczeństwem zarówno w dzień, jak i w nocy,  pełnią służby trwające nawet 14 godzin.
W obrębie rejonu przyległego do Centrum Kongresowego – ICE, gdzie trwa sesja Komitetu UNESCO,  miały również miejsce manifestacje.  Nad ich bezpieczeństwem sprawowali pieczę także krakowscy policjanci. Mimo wyczerpująco długich służb funkcjonariusze z uśmiechem na twarzy, w każdej chwili  służą pomocą obywatelom i delegatom UNESCO.

Bartosz Izdebski