Dzień Święta Policji to dla całej formacji niezwykle wyjątkowy czas. 98 lat temu, 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową. Była to wyspecjalizowana formacja, która miała za zadanie służyć obywatelom poprzez zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

To właśnie tego dnia pierwsi adepci sztuki policyjnej wypowiedzieli słowa roty ślubowania, będącą zakotwiczeniem ich w szeregach Polskiej Policji Państwowej. Adaptacja nowej formacji trwała kilka lat. Nowo powstała służba powstała jako organ w ręku władz Państwa, oraz struktur samorządowych celem ochrony obywateli i zapewnienia porządku publicznego.

Kodyfikacja podstawowych zadań Policji Państwowej została zawarta już na samym początku nowo przyjętego aktu prawnego, jaki była Ustawa z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji. Artykuł pierwszy wyżej wymienionej Ustawy tak stanowił: „Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego” To właśnie na pamiątkę tamtego dnia Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wraz z funkcjonariuszami, oraz pracownikami cywilnymi KMP zgromadzili się dnia 20 lipca 2017 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego celem odbycia uroczystego apelu.

Na uroczyste obchody zaproszonych zostało wielu znamienitych gości. Przybyli między innymi: pełniący obowiązku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp.  Robert Strzelecki, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, reprezentujący Prezydenta Miasta Krakowa sekretarz miasta Paweł Stańczyk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Klimek, Przewodnicząca Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa Agata Tatara i duszpasterz małopolskiej policji, ks. kanonik Krzysztof Bogdał, jak również kom. Grzegorz Gubała Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Małopolskiego. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Miejską Policji w Krakowie, a także byłych Komendantów Miejskich Policji w Krakowie- Andrzeja Czopa, Andrzeja Skowrońskiego i Wadima Dyby.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp.  Robertowi Strzeleckiemu, przez Dowódcę Uroczystości, kom. Rafała Wełnę. Następnie wprowadzono sztandar KMP w Krakowie. Wszystkich zgromadzonych z wielką radością przywitał insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie. Podczas apelu wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, oraz nagrody w postaci pamiątkowych statuetek dla pracowników korpusu służby cywilnej, którzy wyróżniali się swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Wśród awansowanych funkcjonariuszy znalazło się wielu członków Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów służących na co dzień w strukturach Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W swoim przemówieniu insp. Rafał Leśniak Komendant Miejski Policji w Krakowie podziękował funkcjonariuszom za wierną i oddaną służbę dla Rzeczpospolitej i Miasta Krakowa. Słowa uznania skierował także w stronę instytucji samorządowych, które od lat współpracują i wspierają Komendę Miejską Policji w Krakowie. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, reprezentujący Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego. W trakcie przemówienia podkreślał dobrą ocenę służby krakowskich policjantów. Na koniec głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki. Złożył gratulacje awansowanym policjantkom i policjantom, dziękując za profesjonalną służbę. Zwrócił uwagę na duże znaczenie etosu służby, wysokiego poświęcenia w wykonywaniu obowiązków służbowych funkcjonariuszy, jak również na wsparcie pracowników, dzięki którym cele nałożone na policję realizowane są prawidłowo.