1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wiąże się to z szeregiem dodatkowych zadań dla Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas spotkań, jakie na terenie naszego kraju będą się odbywać z udziałem przedstawicieli organów RUE. Jakie zadania przewidziano dla poszczególnych służb i jaką rekompensatę otrzymają ci, którzy będą je realizować określi specjalna ustawa. Jednak nie wszystko, co znalazło się w projekcie tej ustawy podoba się NSZZ Policjantów.

Jak wynika z opinii Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, krytyczna ocena dotyczy przede wszystkim kalkulacji kosztów przewidzianych dla policjantów za tzw. nadgodziny. Zarząd Główny przeliczył, że za jedną nadgodzinę najmniej mają dostać akurat ci, którym ustawa przypisuje najwięcej zadań, czyli niestety policjanci. Zarząd Główny przedstawił Ministrowi rozwiązanie, które ma te dysproporcje zniwelować.

W załączeniu prezentujemy projekt specustawy wraz z uzasadnieniem oraz przesłaną do MSWiA opinię.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów