Wczoraj, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, odbyła się mobilna akcja krwiodawstwa, któreą patronatem objął inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Miejski Policji w Krakowie. Akcję zorganizowali przewodniczący Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie, sierż. szt. Tomasz Kalbarczyk, oraz podkom. Mariusz Juszczak, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP działającego przy krakowskiej komendzie miejskiej.

Akcja odbyła się 29 czerwca br. na parkingu krakowskiej komendy miejskiej. Jeśli chodzi o akcje oddawania krwi, była to już kolejna w tym roku organizowana przez klub honorowych dawców krwi przy Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.

W akcji udział wzięli zarówno policjanci, jak i pracownicy krakowskiej komendy. W sumie 13 osób zdecydowało się oddać krew, co przyniosło prawie 6 litrów tego cennego daru. Krew jest niezastąpionym źródłem życia, a jej oddawanie może uratować życie wielu chorym i potrzebującym w szpitalach i klinikach naszego regionu.

Organizatorzy akcji oraz inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Miejski Policji w Krakowie, wyrazili wdzięczność i uznanie wszystkim osobom, które zaangażowały się w tę akcję krwiodawstwa. Pobrana krew będzie służyć jako zabezpieczenie dla potrzebujących w naszym regionie, co stanowi niezwykle cenny gest solidarności i pomocy bliźnim.

Warto podkreślić, że oddawanie krwi to czynność, która nie tylko przynosi korzyści pacjentom, ale także jest dowodem na społeczną odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy innym. Dlatego tak ważne jest, aby coraz więcej osób dołączało do tego szlachetnego działania, które może uratować życie i poprawić zdrowie wielu ludzi.

Akcje takie jak ta organizowana przez Komendę Miejską Policji w Krakowie stanowią przykład współpracy i zaangażowania służb mundurowych w inicjatywy społeczne. Wspieranie akcji krwiodawstwa to nie tylko pomoc chorym, ale również budowanie więzi i wzmacnianie więzi między społecznością a policją.

Dlatego tak ważne jest docenianie i promowanie takich inicjatyw, które przynoszą pożytek całemu społeczeństwu.