Oferta specjalna jest dla Ciebie, jeśli czynnie służysz w:

Siłach Zbrojnych RP

Policji

Straży Granicznej

Służbie Celnej

Państwowej Straży Pożarnej

Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej


Oferta dostępna jest od 24.03.2023 r. do 31.01.2024 r.

w oddziałach banku.

PKO KONTO BEZ GRANIC


0 zł za prowadzenie konta przez 12 miesięcy od otwarcia konta

prowizja za udzielenie limitu odnawialnego (nawet do 150 000 zł) na PKO Koncie bez Granic:

tylko 1,5% od kwoty udzielonego limitu odnawialnego RRSO: 23,97%


Pamiętaj,

PKO Konto bez Granic to też:

0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą

karta wielowalutowa do płatności w kraju i za granicą oraz w Internecie


Osoby do kontaktu:

  • Marta Janiak – Kierownik Zespołu k: 664 955 526 Oddział 1 w Krakowie  31-503 Kraków, ul. Lubicz 17A
  • Agata Broś – Doradca k: 696 409 213 Oddział 1 w Krakowie 31-503 Kraków, ul. Lubicz 17A
  • Anna Opyrchał – Doradca k:  666 820 457 Oddział 1 w Krakowie 31-503 Kraków, ul. Lubicz 17A